JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2018. /2019. GODINI

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2018. /2019. GODINI
objavljeno: 01. 03. 2019.

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

S E N A T

 

Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i odluka Senata ur. broj: 01-1337/19 i 01-1338/19 od 20. veljače 2019. godine, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2018. /2019. GODINI

1.AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

„Ars   Sacra“

 

Doktorski studij „ARS SACRA“, u trajanju od 6 semestara izvodi se sa smjerovima:

  1. Smjer slikarstvo
  2. Smjer kiparstvo
  3. Smjer grafika

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor umjetnosti (dr. art.) ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 2.000,00 KM po semestru.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Akademija likovnih umjetnosti

Stepinčeva 16
88 220 Široki Brijeg
uz naznaku: Za Natječaj za upis na doktorski studij „Ars sacra“

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

 

 

2.GRAĐEVINSKI FAKULTET

Doktorski studij na Sveučilištu u Mostaru

„Građevinarstvo“

 

Doktorski studij „Građevinarstvo“, u trajanju od 6 semestara

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti (dr. sc.) ekvivalent Ph.D.

Školarina iznosi 3.000,00 KM po semestru.

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Građevinski fakultet

Matice hrvatske 88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za upis na doktorski studij „Građevinarstvo“

 

Detaljnije informacije mogu se dobiti ovdje.

 

 

Rok prijave: 

Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, web stranicama Sveučilišta u Mostaru, Akademije likovnih umjetnosti i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

 

 

 

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v.r.