Brojni sadržaji na manifestaciji "Dani prava 2017"

PRAVNI FAKULTET
Brojni sadržaji na manifestaciji "Dani prava 2017"
objavljeno: 28. 09. 2017.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru održava se tradicionalna manifestacija ''Dani prava 2017''. Kroz niz predavanja, radionica i debata, studenti proširuju svoju izobrazbu, ali i bruse vještine kroz raspravu o aktualnim temama od važnosti za našu zemlju i Europu.

U sklopu ovogodišnjih ''Dana prava'' održano je simulirano suđenje - Regional moot Court te debata na temu ''Financiranje prihvata izbjeglica u zemlje zapadnog Balkana od Europske unije''.

Dekanica Pravnog fakulteta prof.dr.sc. Vesna Kazazić istaknula je kako pored teorijskih znanja za studente ključnu ulogu igra i praktični vid izobrazbe, a ''Dani prava'' su jedan od načina stjecanja iste.

Tijekom manifestacije ''Dani prava 2017'' održano je predavanje odvjetnika Josipa Muselimovića, i radionica pod nazivom ''Postupak pred Europskim sudom za ljudska prava i praktički značaj Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda''.