Održana dodjela diploma za 84 diplomanta

PRAVNI FAKULTET
Održana dodjela diploma za 84 diplomanta
objavljeno: 29. 09. 2017.

U Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače održana je svečana promocija studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  Ovom prigodom promovirana su 84 studenta.

Diplomante je pozdravila rektorica Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ljerka Ostojić koja je poručila studentima da i dalje ostanu u vezi  sa matičnim fakultetom i Sveučilištem te da budu kreatori ideja za još bolji Pravni fakultet.

Dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Vesna Kazazić istaknula je kako su diplomanti marljivošću i zalaganjem doprinosili napretku i ugledu fakultetske zajednice.

Akademska zajednica bogatija je za 19 magistara prava (integrirani studij), 36 magistara prava (diplomski studij) i 29 prvostupnika prava.