Potpisan sporazum o suradnji između Pravnog fakulteta i Eroneta

DANI PRAVA
Potpisan sporazum o suradnji između Pravnog fakulteta i Eroneta
objavljeno: 28. 09. 2017.

Sporazum o suradnji na znanstveno-istraživačkim i obrazovnim projektima između Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i HT Eroneta potpisan je u četvrtak na tom fakultetu u Mostaru.

Cilj je sporazuma uspostaviti suradnju na načelima međusobnog razumijevanja te zajedničkih interesa i aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanosti i obrazovanja i stvaranje boljih zakonskih okvira za razvoj poduzetništva.

Sporazum su potpisale dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Vesna Kazazić i direktorica Sektora za pravne poslove i regulatorne poslove Eroneta Renata Marić. 

Suradnja će se odvijati kroz međusobno dogovorene aktivnosti na znanstveno-istraživačkim i znanstveno-obrazovnim projektima koji mogu značajno doprinijeti uspješnosti ostvarivanja razvojnih planova potpisnika sporazuma.

Sporazum je potpisan u sklopu manifestacije "Dani prava 2017." Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.