Sveučilišna knjižnica

Sveučilišna knjižnica

Radno vrijeme : ponedjeljak – petak 07.30 – 15.30
Osoba za kontakt: Marija Karačić, mag. bibliotekarstva
Tel: 036 32 54 43 ; fax: 036 32 24 55
Adresa : Sveučilište u Mostaru, Sveučilišna knjižnica, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar,
E-adresa: knjiznica@sum.ba

Misija Knjižnice je služiti potrebama akademske, sveučilišne i znanstveno-istraživačke zajednice.
Knjižnični fond izgrađuje se prema potrebama studija. Fondom je obuhvaćena literatura iz područja informacijskih znanosti, filozofije, psihologije, politike, ekonomije, prava, sociologije, turizma, obrazovanja, prirodnih znanosti, lingvistike, književnosti, geografije, povijesti, te će se razvijati u skladu sa potrebama svih korisnika Knjižnice.
Sveučilišna knjižnica svojim korisnicima pruža pomoć u pronalaženju odgovarajuće građe pretraživanjem lokalne baze podataka koja je dostupna na ovoj lokaciji. Upute za pretraživanje Cobiss baza su dostupne na ovoj lokaciji.
Pristup knjižničnoj građi je otvoren. Korisnici knjižničnu građu samostalno uzimaju s polica i nakon korištenja istu vraćaju odgovornoj osobi u knjižnici.
Knjižnica raspolaže s čitaonicom. Korisnici se mogu služiti računalima, koristiti građu smještenu u čitaonici te građu iz referentne zbirke (enciklopedije, leksikoni, rječnici…) i zbirke knjiga koje se ne posuđuju izvan knjižnice. Korisnici također imaju mogućnost narudžbe knjižnične građe elektroničkom poštom.
Knjižničnim fondom Sveučilišne knjižnice mogu se koristiti studenti i nastavno osoblje Sveučilišta u Mostaru. Upisom u knjižnicu korisnik stječe pravo korištenja knjižnične građe i usluga. Članovi Knjižnice upisuju se na temelju osobne iskaznice i indeksa.
Članarina za Sveučilišnu knjižnicu iznosi 10 KM na godišnjoj razini i uplaćuje se na račun Sveučilišta u Mostaru broj 3381002200519712.