Upravno vijeće

Upravno vijeće

Upravno vijeće – tijelo Sveučilišta koje upravlja Sveučilištem. Upravno vijeće ima devet članova.