Kontakt

dr.sc. Mirjana Milićević, doc
Voditeljica Centra za EU integracije i projekte
Sveučilišta u Mostaru
Adresa: Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, BiH
            centar.euip@sum.ba
 
Mirjana Milićević, Ph.D.
Head of Center European integration and projects
University of Mostar
Address: Trg hrvatskih velikana 1, 88000 Mostar, B&H
Phone: + 387 36 355 452, Fax: + 387 36 320 885,
Mobile phone: + 387 (0)63 316 542
            centar.euip@sum.ba