Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija

Fakultet zdravstvenih studija osnovan je u svibnju 2000. godine kao Visoka zdravstvena škola sa studijima sestrinstva, fizioterapije i inženjera medicinske radiologije. Uz trogodišnji stručni studij sestrinstva 2003. godine započinje i četverogodišnji sveučilišni studij sestrinstva nakon čega je 14 studenata nastavilo znanstveni magisterij na Medicinskome fakultetu.

Od 2005. godine studenti na svim studijima upisuju se na preddiplomske sveučilišne studije po novome nastavnom planu i programu koji je prilagođen bolonjskomu procesu. Godine 2008. Visoka zdravstvena škola postaje Fakultet zdravstvenih studija. Iste godine počinju raditi diplomski sveučilišni studiji (drugi stupanj) kliničke zdravstvene njege, kliničke fizioterapije i medicinske radiologije. Godine 2012. otvara se novi preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnoga inženjerstva. Godine 2009. završena je nova zgrada Fakulteta sa suvremenim prostorom i opremom na Bijelome brijegu i uz Medicinski fakultet i Sveučilišnu kliničku bolnicu čini suvremeni biomedicinski centar u Mostaru na kojemu se zdravstvenih radnici obrazuju od srednje medicinske škole do doktorata biomedicinskih i zdravstvenih znanosti, što omogućuje osposobljavanje nastavnoga kadra i stručnost medicinskoga osoblja visoke kvalitete.

Osim u Bosni i Hercegovini, nastavne baze Fakultet ima i u Hrvatskoj. Za studij medicinskih sestara Fakultet obavlja i dislociranu nastavu u Orašju.

Fakultet se danas bavi i znanstvenoistraživačkim radom i do sada su realizirana dva međunarodna istraživačka projekta. Na Fakultetu je angažiran 51 nastavnik i 28 asistenata iz Mostara, Sarajeva, Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Maribora.

Do 2010. godine na Fakultetu zdravstvenih studija diplomirao je 501 student sa sljedećim zvanjima: diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inženjer medicinske radiologinje. Sada studira na preddiplomskome sveučilišnom studiju 500 studenata i na diplomskome sveučilišnom studiju 37 studenata (treći naraštaj). Diplomiralo je 15 studenata sa zvanjem magistar struke i 6 naših studenata na Medicinskome fakultetu sa zvanjem magistar znanosti. Trenutačno je u pripremi poslijediplomski doktorski studij sestrinstva čijim bi otvaranjem Fakultet zdravstvenih studija učinio dodatni iskorak u svome razvitku od utemeljenja prije trinaest godina.

http://fzs.sum.ba/

 

FOTO

Vezane novosti

Trenutno nema sadržaja.

SVE-MO TV

Trenutno nema sadržaja.