Rektor

Rektor

Rektor

prof. dr. sc. Zoran Tomić, redoviti profesor

Redoviti sveučilišni profesor. Suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Član Vijeća za znanost Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Agencije za razvitak visokog obrazovanja i unapređenju kvalitete BiH. Rođen 1966. godine u Radišićima, općina Ljubuški (BiH). Osnovnu i srednju školu završio u Ljubuškom, a na Sveučilištu u Mostaru diplomirao na Pravnom fakultetu. Na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio poslijediplomski studij i stekao zvanje magistra znanosti, polje politologija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu obranio doktorski rad na informacijsko-komunikacijskom polju. Stručno usavršavan kroz programe edukacije u SAD-u 1995., Njemačkoj 1996. i Velikoj Britaniji 1999.

Obnašao je dužnost pomoćnika rektora Sveučilišta u Mostaru, 2009.-2013., dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 2013.-2017; pročelnika Studija novinarstva, 2009.-2013.; pročelnika Studij odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2014.- 2017.;  voditelja Poslijediplomskog specijalističkog studija - Odnosi s javnošću.

Surađivao je u izvedbi nastave na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (Fakultet političkih znanosti, Hrvatski studiji); Sveučilištu u Dubrovniku (Studij medija i kultura društva), Sveučilišta u Mostaru (Filozofski fakultet, Farmaceutski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti). Također je surađivao i surađuje s visokim školama u BiH i Hrvatskoj: Visoka škola za komunikacijski menadžment E. Bernays Zagreb, Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija „Kairos“ Zagreb, Visoka poslovna škola Zagreb, Komunikološki fakultet u Banja Luci.

Objavio je knjige: Politički odnosi s javnošću, 2016.; Odnosi s javnošću - teorija i praksa, II. Izdanje, 2016.; Politički marketing, 2014.;  Odnosi s javnošću teorije i modeli, 2013.; PR blog, 2013.; Osnove političkog komuniciranja, IV. izdanje, 2012.;  PR blog, el. izdanje, 2012.; Odnosi s javnošću - teorija i praksa, I. izdanje, 2008.; Strategija izbornih kampanja, 2008.; Javno komuniciranje-pravo i etika, 2007.; Osnove političkog komuniciranja, III. Izdanje, 2005.; Prilozi za   Hrvata u Bosni i Hercegovini, 2002.;  Pravna standardizacija javnog komuniciranja, II. Izdanje, 2002.; Pravna standardizacija javnog komuniciranja, I. izdanje, 2001.; Izbori i izborna kampanja u Bosni i Hercegovini 2000. godine, 2001.; Izborni marketing, 2000.; Izbori u Bosni i Hercegovini, II. izdanje, 1999.; Izbori u Bosni i Hercegovini, I. izdanje, 1998.; Osnove političkog komuniciranja - priručnik za izborne djelatnosti, II. izdanje, 1997.; Osnove političkog komuniciranja - priručnik za izborne djelatnosti, I. izdanje, 1996.

Objavio je više poglavlja u knjigama, preko 80 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na više od 50 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, kao i na domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima. Održao je brojna stručna predavanja na akademijama, zakladama, institutima, konferencijama i dr. Član je više uređivačkih odbora i vijeća u domaćim i međunarodnim časopisima. Nastupao je na brojnim nacionalnim TV i radio postajama kao medijski i politički analitičar u BiH i Hrvatskoj. Kreirao je i vodio više nacionalnih izbornih kampanja.

Dobitnik je nagrada i priznanja: Plaketa za znanstvenu djelatnost u razdoblju od 2011. do 2015. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2016.; Plaketa za znanstveno stručni rad i osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2016.; Međunarodna nagrada „za doprinos i nesebičnu predanost razvoju profesije odnosa s javnošću u Jugoistočnoj Europi“, PRO-PR, Zagreb, 2012.; Povelja za izniman doprinos u razvoju odnosa s javnošću, PRIBA (Udruženje za odnose s javnošću u BiH), 2010.; Specijalna nagrada za razvoj odnosa s javnošću u BiH i regiji, NO LIMIT advertising festival - Sarajevo, 2010.; Plaketa Općinskog vijeća Ljubuški za iznimne zasluge u promicanju ugleda i imena Ljubuškog, 2000.

Oženjen je i otac troje djece. Živi i radi u Mostaru.