Medicinski Fakultet

Medicinski Fakultet

Jedna od rijetkih ustanova u BiH koja je primijenila u Europi prihvaćen i željen model korespondiranja tržišnih potreba s obrazovnom ustanovom jest Klinička bolnica Mostar. Potrebu za cjelovitom medicinskom skrbi na području Hercegovine i njoj susjednih mjesta nije mogla zadovoljiti samo Klinička bolnica Mostar. Vrhunski liječnici nerijetko su tek „posuđivani“ iz većih središta susjedne Republike Hrvatske pa nije bilo teško zaključiti da se vizija postanka respektabilne kliničke bolnice ne će moći ostvariti bez kvalitetnoga vlastitog kadra. U suradnji s tadašnjom Hrvatskom zajednicom Herceg-Bosne te uz nesebičnu pomoć Republike Hrvatske, Sveučilište u Mostaru odlučilo je 1997. godine napraviti hrabar i hvale vrijedan korak – osnovati Medicinski fakultet u Mostaru.

Kategorično odbacujući svaki diletantizam, čelnici Sveučilišta i profesori budućega fakulteta uhvatili su se u koštac s možda najodgovornijom zadaćom u svojemu dotadašnjem radu – postaviti temelje obrazovnoj ustanovi koja će stvarati naraštaje liječnika kojima će se ponositi matični im fakultet, ali i svekolika društvena zajednica. Trebalo je samo osam godina od osnutka da ova ustanova dobije epitet najboljega fakulteta u Bosni i Hercegovini. Naime, europski tim u okviru Tempus projekta DIKTUM, vodeći se kriterijima kvalitete plana i programa, prostora, opreme, kadra i usuglašenosti fakulteta s bolonjskim procesom, ocijenio je 2005. godine najboljim u Bosni i Hercegovini Medicinski fakultet u Mostaru.

Osiguravajući kvalitetu koja se može mjeriti standardima Europskoga visokoobrazovnog prostora, Fakultet neprestano održava zavidnu reputaciju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji pa iz godine u godinu raste zanimanje studenta ne samo iz Bosne i Hercegovine nego i iz susjednih zemalja za studiranje na mostarskome Medicinskom fakultetu.

Postignut je prvotni cilj. Klinička bolnica Mostar postaje Sveučilišnom kliničkom bolnicom koju šesnaest godina nakon osnutka Medicinskoga fakulteta u Mostaru svojim zavidnim liječničkim postignućima predstavljaju i promoviraju upravo liječnici, magistri i doktori znanosti s Medicinskoga fakulteta u Mostaru, a medicinski sustav u Hercegovini postaje respektabilan ne samo u BiH nego i u široj regiji.

Od vremena sveprisutne fitoterapije, preko razdoblja kada se liječnika prepoznavao po crnoj torbi, do prvih ozbiljnih medicinskih centara pacijentovo se poštovanje i povjerenje u liječnika uvijek zrcalilo u njegovu znanju i sposobnosti te predanosti da pomogne i izliječi. Tako i djelatnici Medicinskoga fakulteta u Sveučilišta u Mostaru nastoje uskladiti planove i programe sa zdravstvenim potrebama u suvremenome svijetu imajući neprestano pred očima Hipokratova načela te najsuvremenija medicinska dostignuća. Kao i sva visoka učilišta koja rade po principima Bolonjske deklaracije, mostarski Medicinski fakultet svojim studentima nudi obrazovanje po usporedivim kriterijima, nudi mobilnost koja olakšava razmjenu znanja, a time i veću konkurentnost na europskome tržištu. Jamačno, kvaliteta Medicinskoga fakulteta u Mostaru ne ogleda se samo u primanju najboljih učenika iz srednjih škola, nego se potvrđuje u djelotvornosti studija, u primjerenosti i u provedbi odabranoga nastavnog plana i programa, stručnoj zastupljenosti, usporedivosti s drugim sveučilišnim središtima te u motiviranosti i zainteresiranosti studenata. Izvor njihove motiviranosti nesumnjivo leži i u opredjeljenju Medicinskoga fakulteta za međunarodnom suradnjom, kontaktima, razmjenama iskustava, učenjem od drugih, prepoznavanjem dobroga i vrijednoga, uzimanjem i davanjem bez zadrške. To je mlade ljude s ovoga fakulteta „odvelo“ u svijetu priznata medicinska središta, od Austrije, Njemačke, Švedske do Amerike, te im je omogućilo susret s medicinskim autoritetima iz svih krajeva svijeta ovdje u Mostaru, na Medicinskome fakultetu i Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar.

Otišli smo na praksu u Würzburg koja je organizirana preko IPPNW-a (International Physicians for Prevention od Nuclear War). Radni dan počinjao je u osam. Odjel smo mogli birati pa sam dva tjedna bila na Odjelu interne medicine, a dva na Odjelu tropske medicine. Boravak na ovome drugom odjelu bio je nešto potpuno novo i nikad prije doživljeno. Budući da su Nijemci svjetski putnici, u svoju zemlju često donesu bolesti iz zemalja Trećega svijeta. Tako sam imala priliku vidjeti pacijente s malarijom, Denga groznicom, TBC-om limfnoga ustava, razne vrste oportunističkih infekcija kod HIV pozitivnih bolesnika...

Bili smo i u Dr. von Haunersches Kinderspital der Universität München. Prva fascinacija, ljubaznost cijeloga osoblja – svi su nasmijani, spremni pomoći i stalno u pokretu. Radni dan liječnika specijalista dječje kirurgije traje od 7:00 do 18:00 sati. Nazočili smo i asistirali na impresivnim operacijama. Primjerice operacija neuroblastoma koji je metastazirao na sve susjedne organe, poput jetre, slezene, v. cave inf. itd. Operater je radio 8 sati bez prestanka i uspio ukloniti cijeli tumor, a dijete je uskoro otišlo zdravo kući...

U Montrealu, na Sveučilištu McGill, jedan od najplodonosnijih i najprominentnijih fakulteta jest Medicinski fakultet koji je ujedno i najstariji fakultet u Kanadi. U okviru Medicinskoga fakulteta nalazi se nekoliko sveučilišnih bolnica koje čine McGill University Health Center. Velik dio nastave na ovome Fakultetu čini praktičan rad, a studentima se tako nameću i velike obveze. U teorijskome dijelu nastave vidi se principijelna sličnost našemu sustavu, koji podrazumijeva manje seminarske grupe s ciljem kvalitetnije nastave....

Ovakvih primjera studentskih iskustava s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru u proteklih šesnaest godina ima napretek. Ono što je važno jest da proces usavršavanja i povezivanja ne prestaje. Naši studenti sa stečenim znanjem tijekom obrazovnoga procesa u Mostaru te nakon praktičnoga rada u različitim europskim i svjetskim centrima svoje stručno, ali i znanstveno usavršavanje mogu postići na Medicinskome fakultetu u Mostaru ili odlazeći na specijalizaciju u najpoznatija medicinska središta. Dakako, ovu aktivnost ostvaruju u suradnji i prema potrebama Kliničkoga bolničkog centra u Mostaru. Njegov je cilj dobiti što više obrazovanih mladih ljudi koji će svakodnevno podizati kvalitetu njegovih usluga.

Kruna znanstvenomu i stručnomu zamašnjaku svakako je akademska titula doktora znanosti iz područja medicinskih znanosti, koja se na Medicinskome fakultetu u Mostaru kao članici ORPHEUS-a (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System) stječe nakon završetka doktorskoga studija koji je usklađen s programima europskoga edukativnoga medicinskog, zdravstvenog sustava.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru od svoga je osnutka iznjedrio 325 doktora medicine koji kao vlastiti, domaći kadar rade u struci podižući kvalitetu zdravstvene skrbi, ali i obrazovnoga procesa na matičnome fakultetu. Zahvaljujući svomu obrazovanju i upoznavanju s praksom velikih medicinskih centara, djelatnici mostarskoga Medicinskog fakulteta spoznali su važnost nastavka komunikacije i suradnje sa svojim kolegama, asistentima, profesorima, ali i sadašnjim i bivšim studentima te su prije pet godina osnovali i Alumni Medicinskoga fakulteta. Ciljevi su se sami nametnuli: njegovanje poštovanja, zahvalnosti i odanosti prema Medicinskomu fakultetu Sveučilišta u Mostaru, njegovanje tradicije Fakulteta, promicanje ugleda Fakulteta u zemlji i inozemstvu, pomaganje nastavnoga, znanstvenoga i stručnoga rada na Fakultetu, rad na stvaranju uvjeta za razvoj i napredak Fakulteta, stvaranje i njegovanje veza među doktorima medicine Fakulteta kao i razvitak ugleda i etike liječničkoga poziva, raspravljanje o znanstvenim i stručnim problemima medicinske struke i zauzimanje stava o njima, poticanje i razvitak suradnje Fakulteta s drugim znanstvenim, stručnim, obrazovnim, razvojnim i istraživačkim organizacijama te suradnja sa sličnim društvima u zemlji i inozemstvu, a sve to u skladu, tijekom povijesti mijenjane, Hipokratove prisege.

Sve što je šesnaest godina stvarano na Medicinskome fakulteta od neprocjenjive je važnosti za opće dobro lokalne i šire zajednice. Nastavljamo jasno zacrtanim putem koji nam pokazuje kuda, zašto, kako i u ime čega. Želimo pozvati sve dobronamjerne da nam se pridruže na ovome putu čije su odlike jasnoća, predanost, znanje, čovjekoljublje, dobrota i razvitak, jer vjerujemo da je ovo još uvijek samo dobar početak.

Na kraju, u ime studenata i osoblja Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru želimo zahvaliti svima iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske koji su svojim stručnim i znanstvenim znanjem i vještinama pomogli rastu i razvoju našega Fakulteta.

http://mef.sum.ba/

FOTO

SVE-MO TV

Trenutno nema sadržaja.