Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete

Temeljni element reforme visokog obrazovanja u stvaranju europskog prostora visokog obrazovanja uz ECTS je osiguranje kvalitete. Bolonjska deklaracija i dokumenti koji je slijede osiguranje kvalitete na visokoškolskim ustanovama proglašavaju ključnim preduvjetom za usporedivost diploma i kvalifikacija na europskom visokoškolskom prostoru. Osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju nije isključivo europska briga. U cijelom svijetu raste zanimanje za kvalitetu i standarde, reflektirajući brz rast visokog obrazovanja kao i njegovu cijenu, kako za javni tako i za privatni račun. Inicijative i zahtjevi, koji niču unutar i izvan Europe u svijetlu internacionalizacije visokog obrazovanja, zahtijevaju odgovor. Posvećenost svih uključenih u stvaranje europskog prostora visokog obrazovanja garantira uspješno ostvarenje istinski europske dimenzije za osiguranje kvalitete kojom će se jačati privlačnost ponude visokog obrazovanja. Stoga su ustanovljeni europski standardi visokog obrazovanja koji se moraju primjenjivati u svim zemljama sudionicama Bolonjskog procesa. U Bosni i Hercegovini gdje je osiguranje kvalitete u začetku, najvažnije je kvalitetno informirati što širu akademsku zajednicu, od profesora preko studenata do administrativnog osoblja, koji će osiguranje kvalitete implementirati u praksi i provoditi na svojim institucijama. Ali iznimno je važno i poznavati prilike u zemljama u kojima osiguranje kvalitete postoji već desetljećima, te učiti iz njihovih iskustava. Bosna i Hercegovina se nalazi u jedinstvenoj prilici. Dovoljno smo na početku uvođenja osiguranja kvalitete da možemo odmah u potpunosti implementirati sve europske uvjete i standarde. Tu priliku jednostavno ne smijemo propustiti.

Misija

Polazeći od toga da je visoko obrazovanje osnova razvoj društva temeljenog na znanju misija institucijskog sustava osiguranja kvalitete je promicanje visokih standarda u edukaciji  budućih vrsnih stručnjaka koji doprinose dobrobiti zajednice u različitim područjima djelovanja, a primarno kroz širenje kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada.

Misija sustava osiguranja kvalitete sukladna je misiji Sveučilišta u Mostaru koje je trajno opredijeljeno unaprjeđenju kvalitete obrazovanja studenata i uključivanju  u  jedinstveni prostor visokog obrazovanja.

U središtu svake visokoškolske institucije su studenti, jer službe, vodstvo i uprava Sveučilišta nastavnici znanstveni i stručni rad, se procjenjuje kroz prizmu iskustva studiranja na Sveučilištu. Studij usmjeren studentu je osnova Bolonjskog procesa stoga se misija institucijskog osiguranja kvalitete odnosi na:

 • Pružanje aktivne podrške svim članovima akademske zajednice od studenata, nastavnika, suradnika i administrativnom osoblju u njihovom nastojanju u unaprjeđivanju vlastite kvalitete kroz razvoj unutarnjih mehanizama za promicanje visokih standarda rada.
 • Isticanje važnosti unaprjeđivanja kvalitete obrazovanja, građenje kulture kvalitete na Sveučilištu i definiranje mjerljivih indikatora i kriterija kvalitete obrazovanja.
 • Uvođenje sustava za procjenjivanje, praćenje i unaprjeđivanje vlastitog rada.
 • Unaprjeđivanje kvalitete uključivanjem svih sudionika internih i eksternih.

Ciljevi

Cilj izrade i usvajanja strategije osiguranja kvalitete na Sveučilištu u Mostaru je ostvarivanje Zakonom postavljenih ciljeva visokog obrazovanja i vizije daljeg razvoja institucije u duhu reformi.

Sveučilište u Mostaru za svoje osnovne dugoročne ciljeve postavlja:

 • Neprekidno i sistematsko unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu u Mostaru
 • Poboljšanje kvalitete studijskih programa
 • Povećanje efikasnosti studija
 • Poboljšanje kvalitete nastave
 • Poboljšanje procesa studentskog vrednovanja rada nastavnika
 • Poboljšanje kvaliteta vrednovanja studentskog rada
 • Poboljšanje kvaliteta i intenziviranje znanstvenoistraživačkog rada nastavnog osoblja.
 • Poboljšanje kvalitete nenastavne podrške osnovnoj djelatnosti Sveučilišta.
 • Poboljšanje kvalitete procesa upravljanja
 • Poboljšanje materijalnih uvjeta rada
 • Povećanje doprinosa razvoju društva u kojem Sveučilište djeluje.

Osiguranje kvalitete / vezani dokumenti: