Imperativ Sveučilišta je poticati i promicati mobilnost studenata i nastavnika u cilju širenja baze znanja i omogućavanja razvoja različitih karijera svih pojedinaca zaposlenih na Sveučilištu, ali i općenito razvoja Sveučilišta i njegove poboljšane kompetitivnosti u internacionalnim okvirima.

Upravo Sveučilišni Ured za međunarodnu suradnju, skupa s uredima za međunarodnu suradnju administrativnih jedinica svoje aktivnosti će usmjeriti ka kreiranju poticajnog okruženje za međunarodne istraživačke aktivnosti, usklađivanje studijskih programa, ali i globalnu sveučilišnu prepoznatljivost i kompetitivnost kroz mobilnost studenata, nastavnog i administrativnog osoblja. 

Ured za međunarodnu suradnju pod vodstvom menadžmenta Sveučilišta u Mostaru, prije svih, institucije prorektora za Međunarodnu suradnju i rektora Sveučilišta u Mostaru odgovoran je za provođenje strategije internacionalizacije, odnosno njezinih strateških ciljeva. Pristup u ostvarivanju i realizaciji postavljenih ciljeva podrazumijeva visok stupanj sudjelovanja i suradnje kako središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju tako i svih ureda ustrojbenih jedinica Sveučilišta u Mostaru, te konzultacije sa širokim spektrom relevantnih odjela i uposlenika unutar institucije, ali i vanjskih aktera, drugih visokoobrazovnih institucija, agencija, te institucija/programa/akcija Europskog parlamenta i Vijeća koji su neminovno dio strateškog procesa internacionalizacije, odnosno međunarodne suradnje.

Strateški programski ciljevi koji su postavljeni pred Ured za međunarodnu suradnju su:

  • Snažnije uključivanje u međunarodne mreže i asocijacije, odnosno u međunarodne projekte i druge oblike suradnje
  • Njegovanje strateških partnerstava i suradnje sa sveučilištima u Europi i Svijetu
  • Poticanje i promoviranje internacionalizacije među studentima, akademskom i administrativnom osoblju Sveučilišta u Mostaru
  • Poticanje suradnje s drugim Sveučilištima u sklopu ERASMUS + i drugih programa EU
  • Poticanje i podupiranje organiziranja međunarodnih znanstvenih konferencija, simpozija i panela
  • Osnaživanje sveučilišne prepoznatljivosti u međunarodnim krugovima