Prorektori

Prorektori

prof. dr. sc. Ivo Čolak, redoviti profesor, prorektor za znanost i razvoj

Prof. dr. sc. Ivo Čolak (Široki Brijeg, 1968.) redoviti je profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine. Diplomirao je 1992. na Građevinskom fakultetu (Konstrukcijski smjer), a također je diplomirao novinarstvo 2003. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (Analiza filmske kritike). Na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Splitu završio je magistarsku radnju 1996. godine. Pod mentorstvom prof. dr. sc. Blaža Gotovca doktorirao je 2002. (Numeričko modeliranje savijanja tankih ploča), a 2003. bio je na postdoktorskoj specijalizaciji u Zuerichu, u Švicarskoj. U radnom je odnosu na Građevinskom fakultetu od 1993. godine. Od 2002. do 2004. bio je prodekan, a od 2004. do 2009. dekan Građevinskog fakulteta u Mostaru. Od 2009. do 2013., a zatim i od 2014. do danas obnaša funkciju prorektora za znanost Sveučilišta u Mostaru.

Bio je voditelj i urednik znanstvenih predavanja pod nazivom Znanstveni sati, glavni urednik časopisa za kulturu, znanost i umjetnost Vitko Matice hrvatske, član brojnih stručnih i znanstvenih udruga, povjerenstava za polaganje državnih stručnih ispita u županijama i Federaciji, Vijeća za znanost BiH, znanstvenih odbora u zemlji i inozemstvu, supervizor i revident na brojnim projektima u zemlji i inozemstvu (izdvaja se projekt rekonstrukcije Starog mosta u Mostaru), a trenutačno je glavni urednik časopisa Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru. Od 1992. do 2002. vodio je i uređivao emisije Filmski vremeplov i Svijet sporta na Radiju Š. Brijeg, bio je jedan od organizatora Mediteran Film Festivala i urednik publikacija za ovaj festival, kao i član filmskih žirija nekoliko festivala (npr. Sarajevo Film Festivala) i fondacija, a također i autor nekoliko dokumentarnih filmova. Sudjelovao je u brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim projektima, primjerice u Zuerichu (Švicarska), Beču (Austrija), Falmouthu (Engleska), Heidelbergu (Njemačka), Strassbourgu (Francuska), Palermu (Italija), Lulei (Švedska)… od kojih se izdvaja koordinacija projekta FP7 – Impactmin. Urednik je i autor više od dvije stotine znanstvenih i stručnih publikacija, članaka, projekata, scenarija, međunarodnih zbornika radova i monografija, a potpisuje autorstvo ili koautorstvo za pet znanstvenih knjiga.


prof. dr. sc. Sanja Bijakšić, redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju

Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić, (Mostar, 1966.), redovita profesorica, prorektorica za međunarodnu suradnju. Profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje predaje marketinšku skupinu predmeta. Školske 1985/86 upisuje Ekonomski fakultet, smjer Marketing. Diplomirala je 1989. godine nakon čega upisuje poslijediplomski znanstveni studij, smjer Vanjska trgovina. U ožujku 1992. godine magistrirala je kao prva iz generacije ( Analiza pravno-financijskih i marketing aspekata izvođenja investicijskih radova u inozemstvu ). Doktorirala je 2004. godine (Uloga marketinga u razvitku poljoprivrede Hercegovine).

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta upošljava se u Unioninvestu, predstavništvo Mostar, kao stručni suradnik za komercijalne poslove, gdje radi do 30. 6. 1991. Od 1. 7. 1991. počinje raditi na Ekonomskom fakultetu gdje radi i danas.

Osim angažmana na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, angažirana je i na drugim ustrojbenim jedinicama Sveučilišta i to kroz sva tri ciklusa, kao i na fakultetima izvan Sveučilišta. Kao vanjski suradnik radila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

Autor/koautor je četiri knjige koje se koriste kao sveučilišni udžbenici te preko 55 znanstvenih i stručnih radova. Obavljala je više funkcija na Sveučilištu, a najznačajnija je v.d. prorektora za međunarodnu suradnju i poslovanje ( 1.7.2012.-31.10.2013.). Bila je član Povjerenstva za osiguranje kvalitete Sveučilišta u Mostaru, član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Mostaru, član Nacionalnog vijeća Superbrands za BiH. Na Ekonomskom fakultetu bila je voditelj Ureda za kvalitetu, voditelj Međunarodne ljetne škole, kao i predsjednik Organizacijskog odbora Međunarodne konferencije „Economic theory and practice: meeting the new challenges”, Mostar 2011.

Bila je član ili voditelj na više znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata. Član je uredničkog vijeća časopisa za društvene i humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru MOSTARIENSIA, te programskog i recenzijskog odbora međunarodnih konferencija International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketing and Information Systems i Croatian Direct Marketing Association Conference, CRODMA.

Stručno se usavršavala u zemlji i inozemstvu ( Brigton, GB, te na Hass School of Business, University of California, Berkeley, USA). 

Redoviti član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost te član Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH


prof. dr. sc. Vlado Majstorović, redoviti profesor, prorektor za međusveučilišnu suradnju

Prof. dr. sc. Vlado Majstorović sveučilišni profesor (Drinovci, 1956). Srednju tehničku školu  završio u Mostaru (1975). Na Strojarskom fakultetu u Mostaru diplomirao (1979), magistrirao (1985) te doktorirao (1992) na temu „Utjecaj determinirajućih faktora organizacije na nivo korištenja kapaciteta i efikasnost upravljanja proizvodnjom”. Kao vodeći organizator radio je u  Istraživačko-razvojnom centru „SOKO” Mostar  (1989 – 1991).

Na Strojarskom fakultetu u Mostaru je  izabran  u zvanje asistenta na predmet „Organizacija i ekonomija proizvodnje” (1980). Na predmet „Upravljanje proizvodnjom” izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta (1993), kao i u zvanje izvanrednog profesora (1996). Na istom fakultetu izabran je za redovitog profesora (2002)  te za redovitog profesora u trajno zvanje (2005). Uža područja kojima se bavi su organizacija i informacijski sustavi, upravljanje proizvodnjom i upravljanje projektima, iz kojih je objavio preko 100 znanstvenih i stručnih radova, 5 knjiga, te preko 10 poglavlja u raznim publikacijama (monografije, studije i sl.). Sudjelovao je u izradi i vođenju preko trideset znanstvenih i stručnih projekata. Dodatno se usavršavao na TU Wienna- Institut For Intelligent Manufacturing Systems (2000 – 2003).

Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od 2006. godine predaje predmet „Upravljanje projektima”, a na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru predavao je predmet „Projektni menadžmet” (do 2015).

Bio je ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije (1996.- 2000). Obavljao je dužnost dekana Strojarskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (2000-2004), kao i dekana Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (2004-2007).  Bio je rektor Sveučilišta u Mostaru od 2007. do 2014. godine.

Dobitnik je najviših priznanja za izvrsnost u studiranju (Zlatna medalja Sveučilišta u Mostaru) i uspješnost u znanosti i unaprjeđenju međunarodne akademske i znanstvene suradnje (Jubilee Gold Medal of DAAAM International Vienna). Jedan je od utemeljitelja Međunarodne znanstvene konferencije o upravljanju poslovnim sustavima – UPS na Sveučilištu u Mostaru.

Redoviti je član Hrvatske Akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini od 2014. godine. Bio je član Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine (2007-2014), a predsjednik Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine 2010. godine. Član je OIAV- Ősterreichischer Ingeieiur and Architekten – Wien, Hrvatskog društva za znanost i umjetnost te Hrvatskog društva održavatelja. Bio je predsjednik Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete (HEA) u Bosni i Hercegovini, a tenutno obavlja dužnost podpredsjednika Upravnog odbora HEA  i  prorektora Sveučilišta u Mostaru.  Oženjen je i otac troje djece.


prof. dr. sc. Zdenko Klepić, redoviti profesor, prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom

Prof. dr. sc. Zdenko Klepić (Bugojno, 1963.) je prorektor za poslovanje, ljudske potencijale i upravljanje kvalitetom na Sveučilištu u Mostaru, te redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu. Bavi se proučavanjem Menadžmenta i Poduzetništva te predaje predmete iz ovih oblasti na Ekonomskom fakultetu, na još nekoliko fakulteta Sveučilišta u Mostaru i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Nekoliko godina je bio angažiran i na Ekonomskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Univerziteta u Zenici.  Voditelj je Zajedničkog poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Splitu i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u  Mostaru. Član je Global Entrepreneurship  Monitoring tima za Bosnu i Hercegovinu, član Nadzornog odbora Aluminij d.d. Mostar, član Upravnog odbora Tehnološkog parka „Intera“ iz Mostara, član je odjela za gospodarstvo i voditelj pododjela za poduzetništvo, obrt i međunarodne fondove Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora.

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Mostaru (1982.-1986.) magistrirao je 2001. godine i doktorirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru pod mentorstvom  prof.dr.sc.  Marina Buble.

Na Sveučilištu u Mostaru je angažiran od 1998. god. a od 2007. god. je u stalnom radnom odnosu na Ekonomskom fakultetu na kome je u grani Menadžmenta biran u sva zvanja od asistenta, docenta, izvanrednog profesora i konačno 2016. godine u redovitog profesora  (trajno zvanje). Dužnost prodekana za nastavu i studente obnašao je na Ekonomskom fakultetu od 2012. do 2017. godine kada je postao član Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru iz reda nastavnika što je bio do 30.9.2017. god.,  nakon toga je izabran za prorektora.

Autor/koautor je 5 knjiga koje se kao udžbenici koriste kao literatura na različitim fakultetima i to (s prof.dr.sc. Marin Buble) Menadžment malih poduzeća – Osnove poduzetništva i  Menadžment malih poduzeća - Osnove menadžmenta, (s prof.dr.sc. Lidijom Lesko Bošnjak) Osnove menadžmenta Ljudskih potencijala, Obiteljsko poduzetništvo (8 autora sa Sveučilišta iz Mostara i Splita - urednik prof.dr.sc. Dejan Kružić), te samostalno Menadžment neprofitnih organizacija. Autor/koautor je 50- tak znanstvenih i 10- tak stručnih radova, bio je voditelj i sudjelovao  u brojnim projektima, te ima bogato iskustvo u radu i suradnji u javnoj upravi i gospodarstvu.

Aktivan je trener i sportski djelatnik, majstor karatea crni pojas 8. Dan. Sudionik je Domovinskog rata, nositelj više odličja (Spomenica domovinskog rata, Spomenica domovinske zahvalnosti, Hrvatski pleter, Hrvatski trolist, Medalje „Ljeto 95“ i „Oluja“) te ima čin pričuvnog brigadnog generala.


prof. dr. sc. Vesna Kazazić, redovita profesorica, pomoćnica rektora za nastavu, studente i pravna pitanja

Prof. dr. sc. Vesna Kazazić voditeljica je Katedre za državno i međunarodno javno pravo. Bila je voditeljica poslijediplomskog doktorskoga studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima na preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Sudjelovala je na izvođenju nastave na doktorskom studiju na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, te Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Objavila je 4 knjige i 35 znanstvenih i stručnih radova.

Bila je voditeljica euro - info centra u Bosni i Hercegovini a sudjelovala je na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Glavna je i odgovorna urednica Zbornika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, član uredništva Časopisa „Mostariensia“u izdanju Sveučilišta u Mostaru ,Zbornika radova Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu“Adrias, te članica uredništva časopisa „Poredbeno pomorsko pravo“, HAZU, Jadranski zavod, Zagreb.

Obnašala je dužnost prodekanice za nastavu, te dekanice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, od 2013-2017. godine. Bila je i član Senata Sveučilišta u Mostaru.