Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet

Prvo organizirano izučavanje ekonomskih znanosti u Mostaru započelo je u Centru za obrazovanje studenata uz rad koji je u akademskoj 1961./1962. godini utemeljio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. U ono vrijeme bio je to jedini mogući odgovor na potrebe izgradnje i jačanja ekonomske osnove društva. Taj je Centar postojao do 1964. godine, kada je prestao raditi zbog ocjene da je potreban adekvatniji i kompletniji organizacijski oblik za izobrazbu ekonomista.

Novi sustav izobrazbe ekonomista utemeljen je 8. studenoga 1971., kada je u Mostaru počela visokoučilišna izobrazba studenata ekonomske struke na Odjelu Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na tom je Odjelu akademske 1971./1972. upisano 107 studenata na redoviti i 80 na izvanredni studij. Nastava je izvođena u ondašnjoj Školi učenika u privredi do veljače 1973. godine, kada je Odjel dobio sadašnju zgradu.

Pet godina nakon osnivanja Odjela Ekonomskoga fakulteta Univerziteta u Sarajevu, točnije 1. rujna 1976., Odlukom Skupštine općine Mostar br. 01/1-023-356/76 utemeljen je Ekonomski fakultet kao samostalna visokoučilišna ustanova. Ekonomski fakultet postao je ugledna visokoučilišna ustanova na kojoj se stjecalo obrazovanje na četverogodišnjemu studiju (Vll/l stupanj), a akademske 1991./1992. godine upisan je i prvi naraštaj studenata poslovne škole (VI/1 stupanj stručne spreme). Ovu fazu karakterizira materijalno-tehničko jačanje i kadrovsko osposobljavanje Fakulteta ponajprije vlastitim nastavnim osobljem kako bi se dosegli tadašnji standardi obrazovanja ekonomista i potencijali znanstvenoistraživačkoga rada. Od 6 slabo opremljenih studentskih dvorana i 11 kabineta za nastavnike i asistente dogradnjom jednoga kata zgrade Fakulteta i izgradnjom amfiteatra dobivena je ukupna površina fakultetskoga prostora od oko 2350 četvornih metara s 8 dvorana za studente i 26 kabineta za nastavnike i asistente, a formirana je i fakultetska knjižnica. U nastavni su plan uvedeni informatički predmeti pa su opremljene i dvije kompjuterske dvorane.

Osim izvođenja nastave Fakultet kontinuirano sudjeluje u organizaciji znanstvenih skupova i konferencija, a njegovi djelatnici sudjeluju na domaćim i međunarodnim skupovima, objavljuju stručne i znanstvene radove u domaćim i inozemnim publikacijama. Ekonomski fakultet tijekom svojega postojanja poticao je i potiče razvoj vlastite izdavačke djelatnosti te se pojavljuje kao nakladnik knjiga i zbornika radova. Također potiče rad studentskih organizacija, što se najbolje očituje u višegodišnjemu objavljivanju studentskoga lista SEF.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru nastavlja tradiciju istraživačkoznanstvene djelatnosti organiziranu u okviru Fakulteta 1983. godine u Centru za ekonomska istraživanja, a 1994. godine osnovan je Ekonomski institut čija se djelatnost ogleda u:

  • analizi gospodarskoga razvoja, makroekonomskih istraživanja i međunarodno-ekonomskih odnosa
  • ocjeni investicijskih projekata
  • razvoju informacijskih sustava i organizacije poduzeća
  • vještačenju za potreba poduzeća
  • izdavačkoj djelatnost
  • javnoj prezentaciji rezultata provedenih empirijskih i teorijskih istraživanja.

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru posljednjih godina veliku pozornost pridaje promicanju i razvoju znanstvenoistraživačkoga rada. Njegovi djelatnici aktivno sudjeluju u istraživačkim projektima propitujući i unaprjeđujući različite područja poslovnog okruženja svih dijelova ekonomije (mala i srednja poduzeća, javni sektor, nevladin sektor, računovodstvo i revizija).

Jedan od elemenata po kojemu je ova kuća prepoznatljiva kad je posrijedi istraživanje jest i djelatnost objavjivanja teorijskih i empirijskih rezultata istraživanja u časopisu visoke izvrsnosti indeksiranome na svjetskim priznatim bazama pod nazivom Zbornik radova Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Journal of Economy and Business). Prvi broj ovoga Zbornika objavljen je 1983. godine. U njegovoj novijoj povijesti doživio je bitne promjene kako u naslovu tako i u kvaliteti. Časopis je 2007. godine dobio broj periodične publikacije ISSN; 2010. uvršten je u bazu EconLit, a 2011. u bazu EBSCO publishing. Zbornik radova ima međunarodno uredništvo koje čine priznati i potvrđeni istraživači i predavači na području makroekonomije, financija, računovodstva, marketinga, informatike, menadžmenta.

Ekonomski je fakultet organizator i izvođač Programa za stjecanje računovodstvenih i revizorskih profesionalnih zvanja po ovlasti Komisije za računovodstvo i reviziju Bosne i Hercegovine. Također intenzivno uspostavlja i unaprjeđuje suradnju s gospodarstvom.

Temeljna uloga Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru jest osigurati kvalitetno obrazovanje koje će zadovoljiti potrebe društvene zajednice. Na Fakultetu je započet proces osiguranja kvalitete poradi razvijanja usporedivih kriterija i metodologija na temelju kojih bi se mogla ocjenjivati izvrsnost i uspoređivati s drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu. U ovim procesima kao poseban izazov nameću se: mobilnost nastavnika i studenata, prepoznatljivost, međuinstitucionalna suradnja, zajednički istraživački programi, cjeloživotno učenje, povezanost s gospodarstvom…

http://ef.sum.ba/

FOTO

SVE-MO TV

Trenutno nema sadržaja.