Javne nabavke

objavljeno: 08. 03. 2019.
Odluka o poništenju javne nabave pravnih usluga
Odluku o poništenju javne nabave pravnih usluga možete pogledati ovdje.
objavljeno: 07. 03. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga za Lot 1 i Lot 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga za Lot 1 i Lot 2 može se pogledati ovdje.
objavljeno: 06. 03. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave roba
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave roba možete pogledati ovdje.
objavljeno: 27. 02. 2019.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga prijevoza autobusima
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluga prijevoza autobusima za potrebe Sveučilišta u Mostaru  možete pogledati ovdje....
objavljeno: 25. 02. 2019.
Zahtjev za dostavu ponuda pravne usluge
zahtjev za dostavu ponuda pravne usluge može se pogledati ovdje

Stranice