Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru

Studentski zbor je najviše predstavničko tijelo studenata Sveučilišta u Mostaru. Utemeljen je Odlukom Upravnog vijeća i Senata Sveučilišta u Mostaru 2000. godine, kada je usvojen i Pravilnik o radu, temeljni akt Zbora i održani prvi studentski izbori. Studentski zbor za cilj ima štititi prava i promicati interese studenata na razini pojedinog fakulteta ali i na razini Sveučilišta.  Ima jedini legitimitet zastupati sve studente Sveučilišta kojim pripada.

Svoju legitimnost u predstavljanju studenata Studentski zbor crpi iz studentskih izbora koji se provode na početku svake akademske godine, sukladno načelima Pravilnika o Studentskom zboru. Izbore raspisuje Rektor Sveučilišta, a provode neovisna studentska izborna povjerenstva i birački odbori. Izbori se na jedanaest fakulteta odvijaju na dvije razine. Najprije studenti biraju predstavnika i zamjenika svoje godine, te predsjednika podružnice ( fakulteta) . Potom predstavnici svih godina biraju potpredsjednika i glavnog tajnika podružnice. Predsjednici i dopredsjednici svih podružnica čine Predsjedništvo Studentskog zbora- najviše i najvažnije predstavničko tijelo Studentskog zbora. Predsjedništvo se sastoji od 22 člana koji izravno biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i glavnog tajnika Studentskog zbora. Predsjednik i potpredsjednik Studentskog zbora imaju puni legitimitet i punopravni su članovi Senata Sveučilišta u kojem zastupaju interese i prava studenata Sveučilišta.

Kao samostalno tijelo, financiranje Zbora vrši se uplatom studenata u iznosu od 10 KM prilikom upisa akademske godine.

Zadaća studentskih predstavnika u fakultetskom vijeću i drugim tijelima je iznošenje prijedloga i mišljenja studenata, zastupanje njihovih interesa, unaprijeđenje kvalitete studiranja i kontinuirani rad na poboljšanju studentskog standarda i njihovih prava. Također, zastupaju interese studenata i prema svim državnim tijelima i raznim domaćim  i međunarodnim institucijama od važnosti za studente.

Pored osnovne zadaće zastupanja studentskih interesa u tijelima Sveučilišta i ostalim organizacijama od važnosti za studente, Zbor aktivno priprema i realizira razne studentske projekte različitog karaktera. Svake akademske godine raspisuju se Javni pozivi za studentske projekte.  Uz dobru volju i kvalitetno napisan projekt, Studentski zbor omogućava financijsku, tehničku i logisitičku podršku svim studentima kako bi zamišljen projekt uspješno bio ostvaren. Kroz proteklih 15 godina rada, realizirano je više stotina projekata iz gotovo svih područja studentskog aktivizma i djelovanja kao što su: sportska natjecanja, kulturni događaji, stručna usavršavanja, studentske razmjene, studijska putovanja , časopisi, stipendiranja  itd...

Kao predstavničko tijelo mladih , socijalno osjetljivih ljudi koji prije svega djeluje na području grada Mostara, Studentski zbor svake godine organizira i brojne humanitarne projekte kojima nastoji pomoći lokalnoj zajednici i onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Iz godine u godinu, povećavamo broj studentskih projekata i na taj način želimo proširiti prostor djelovanja i omogućiti poticajno okruženje za svakog studenta kako bi, uz svoje temeljne zadaće na fakultetu , slobodno vrijeme iskoristio i bavljenjem mnogobrojnih izvannastavnih aktivnosti.

Mladi, aktivni ljudi su glavni pokretač društva u kojem živimo, a njihov optimizam i pozitivni stav garancija za ljepšu budućnost. Uz studiranje , svakom studentu želimo pružiti podršku, da razvija svoj potencijal i bude inicijator pozitivnih promjena u okruženju.  

Web stranica Studentskog zbora: http://www.studentskizbor.ba/