Natječaji

objavljeno: 01. 03. 2019.
JAVNI NATJEČAJ ZA UPIS NA DOKTORSKI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU U AKADEMSKOJ 2018. /2019. GODINI
SVEUČILIŠTE U MOSTARU S E N A T   Na temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i...
objavljeno: 14. 02. 2019.
Javni natječaj za zasnivanja radnog odnosa
Javni natječaj za zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme na Sveučilištu u Mostaru za potrebe Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta može se pogledati...
objavljeno: 19. 12. 2018.
Dopuna natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
Dopunu natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja objavljenog dana 21. studenoga 2018. godine u Večernjem listu, web stranicama...
objavljeno: 28. 11. 2018.
Javni natječaj za zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme na Sveučilištu u Mostaru za Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike i za potrebe SUMIT-a
Javni natječaj za zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme na Sveučilištu u Mostaru za Fakultet strojarstva,računarstva i elektrotehnike i za potrebe SUMIT-a možete...
objavljeno: 21. 11. 2018.
Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja
Natječaj za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja možete preuzeti ovdje. Tablica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje može se preuzeti...

Stranice