Centar za EU Integracije i projekte

Centar za EU integracije i projekte

Centar za EU integracije i projekte osnovan je s ciljem pružanja potpore u prenošenju znanja i praktičnog obrazovanja o pristupnim procesima Bosne i Hercegovine u članstvo u Europskoj Uniji. Djelatnost Centra obuhvaća aktivnosti od edukacije o EU institucijama, postupcima odlučivanja u EU, politikama i razvoju Europske unije do pomoći u izradi i provedbi projekata iz EU fondova te informiranja šire javnosti o procesu pristupanja i članstvu u EU samostalno ili u suradnji s drugim partnerima (tijelima državne uprave, javnim institucijama, civilnim društvom te akademskim sektorom).

Centar za EU integracije i projekte provodi petomjesečni ciklus predavanja i obuka o projektima iz europskih fondova.