Obavijesti

objavljeno: petak, veljače 8, 2019 - 11:30

Treći poziv u okviru Interreg Programa transnacionalne saradnje DUNAV 2014-2020, koji sufinansira Evropska unija iz ERDF, IPA II i ENI fondova objavljen je 28.01, uz krajnji rok za dostavljanje prijedloga projekata 08.03.2019. Sve informacije o pozivu potencijalnim aplikantima dostupne su na programskoj internet stranici: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals.

Opšti cilj Programa je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Podunavlju kroz integraciju politika u područjima programskog djelovanja.

Treći poziv otvoren je za sljedeće specifične ciljeve: Podsticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine i resursa, Podsticanje obnove i upravljanja ekološkim koridorima, Poboljšanje spremnosti za upravljanje rizicima vezano za okoliš, Poboljšanje energetske sigurnosti i energetske učinkovitosti i Povećanje institucionalnih kapaciteta za rješavanje velikih društvenih izazova. Ukupni iznos sredstava alociranih za treći poziv je oko  60 miliona eura.

Sve informacije o Interreg Programu transnacionalne saradnje DUNAV 2014-2020 dostupne su na: http://www.interreg-danube.eu/.

objavljeno: četvrtak, listopada 11, 2018 - 12:15

Informativna sjednica 2. natječaja u Hrvatskoj održat će se u Solinu - Dom kulture Zvonimir, Ul. kralja Zvonimira 50, 10. listopada 2018. godine.

Da biste sudjelovali u informativnim sjednicama molimo registrirajte se ovdje.

Dnevni red informativne sjednice možete pogledati ovdje.

objavljeno: četvrtak, listopada 11, 2018 - 12:15

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja hrvatskog identiteta i promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, kao i pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu.

Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:

1) neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske (A kategorija)

2) fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske (B kategorija)

3) ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama (C kategorija).

Navedene kategorije mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu ispunjavanja posebnih potreba i provedbe projekata koji obuhvaćaju sljedeća područja:

a) projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske

b) pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu“

Ukoliko prijavitelj - ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava. 
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 9. studenoga 2018. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-681 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2018. godinu

Prijavni obrazac C - papirnata prijava