Etički kodeks Sveučilišta Sveučilišta u Mostaru

Etički kodeks Sveučilišta Sveučilišta u Mostaru
objavljeno: 25. 09. 2018.

Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru Senata Sveučilišta u Mostaru, Upravo vijeće Sveučilišta u Mostaru na 11. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine donosi Etički kodeks Sveučilišta u Mostaru.

Etički kodeks Sveučilišta Sveučilišta u Mostaru možete preuzeti ovdje.