Novi studij s naglaskom na informacijskim tehnologijama i primijenjenoj matematici

FPMOZ - Studij matematike i informatike
Novi studij s naglaskom na informacijskim tehnologijama i primijenjenoj matematici
objavljeno: 07. 03. 2019.

Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru izvodit će se u potpunosti restrukturiran preddiplomski Studij matematike i informatike od akademske 2019./2020. Organiziranje i izvođenje novog studijskog programa za navedenu studijsku grupu rezultat je objektivnih društvenih potreba. Cilj je bio formiranje studijskog programa koji će studente bolje pripremiti za tržište rada u području informacijskih tehnologija, možda i najbrže rastućoj grani gospodarstva.

U današnjem modernom svijetu zanimanje IT stručnjaka je jedno od najdeficitarnijih zanimanja i upravo taj problem ovaj novi osvježeni studijski program pokušava riješiti. Po uzoru na referentne studijske programe u Republici Hrvatskoj koji pokazali da upravo ovaj studijski program daje studente spremne za rad na radnim mjestima kao što je razvoj programskih rješenja (engl. software engineering), razvoj osoba koje se bave znanosti o podacima (engl. data science) te brojnim drugim područjima u IT-u.

"Ovo je novi preddiplomski studij koji je prepoznat na tržištu rada. Naš cilj je imati kompetentne ljude i novi program koji je aktualan, a referentni fakulteti su u Hrvatskoj, tako da svi koji završe studij dobiju diplomu automatski su priznati u Hrvatskoj, a samim time i u Europskoj uniji", istaknuo je prof. dr. sc. Mario Vasilj, dekan FPMOZ-a.

Postojeći studij je restrukturiran pazeći na neke od osnovnih nedostataka koje je tadašnji plan i program imao. Neki od nedostataka su vezani za napredak tehnologije i upravo ti moderni aspekti su uzeti u obzir u ovom studijskom programu. Struktura predloženog studijskog programa je motivirana preddiplomskim Computer Science studijima Sveučilišta Saarland, Saarbruecken te Sveučilišta Stuttgart.

"Studij matematike i informatike na vrijeme je prepoznao potrebu za novim nastavnim planom i programom. Studij je napravljen u suradnji s IT tvrtkama u BiH . Potražnja za ovim profilom stručnjaka je na tržištu vrlo velika. Plan je da otvorimo i diplomski studij. Raduje nas suradnja s IT sektorom  jer naglasak studija bit će na  primjenskom dijelu i praksi", naglasio je docent na studiju Informatike i matematike i pomoćnik dekana Tomislav Volarić.

Ishodi i kompetencije koje se stječu vezani su za znanja iz područja suvremenih informacijskih tehnologija kao što je Strojno učenje, Rudarenje podatcima i brojnih drugih područja u presjeku IT-a i primijenjene matematike. Nastavni plan i program se sastoji od ukupno 180 ECTS bodova te se izvodi kao preddiplomski studij u 6 semestara. Nakon završenog studijskog programa stječe se pravo na naziv prvostupnik matematike i informatike.

Direktor INTERA Tehnološkog Parka Vedran Šimunović kazao je kako je pokretanje jednog ovakvog studija vrlo značajno za Mostar i Hercegovinu jer „na ovakvom studiju koji je matematički orijentiran i koji je kombinacija matematike i informatike dobivaju se stručnjaci koji su značajni upravo za upravljanje projektima koji su arhitekti budućih sustava informatike“.

Prvostupnik može raditi kao frontend ili backend programer, programer mobilnih aplikacija, mrežni administrator, administrator baza podataka i projektant naprednih sustava pohrane i obrade podataka. Na studiju se stječu vještine potrebne za implementaciju algoritama upravljanja i umjetne inteligencije na dinamičkim (robotskim) sustavima te također se osposobljava za rad s obradom velike količine podataka te može raditi u širokom spektru IT tvrtki, bankama, osiguravajućim kućama.

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja. Uvjeti za upis su završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje s odgovarajućim uspjehom te uspješno obavljen razredbeni ispit iz matematike i informatike.