Predstavljen program Studija arhitekture i urbanizma

GRAĐEVINSKI FAKULTET
Predstavljen program Studija arhitekture i urbanizma
objavljeno: 28. 09. 2017.

Od akademske 2017./18. godine na Građevinskom fakultetu otvara se Studij arhitekture i urbanizma. Koncepcija i provedba nastave je ispunjena prema Bolonjskom procesu budući da se upisuje samo 30 studenata. Studij traje tri godine i vrjednuje se s 180 ECTS.

Dekan Građevinskog fakulteta prof. dr. sc. Ivan Lovrić rekao je kako otvaranje ovog studija nije nova ideja, već postoji dugi niz godina.

„Otvaranjem studija širi se područje djelovanja na arhitekturu i urbanizam i dijelom prostornog planiranja. Kada je riječ o planovima za budućnost i eventualnoj pripremi elaborata za diplomski Studij arhitekture i urbanizma, bio bi to dobar potez u sredini koja oskudijeva tim kadrom“, rekao je dekan Lovrić.

Buduća dekanica prof. dr. sc. Maja Prskalo, naglasila je da je novi studij već primljen u Udrugu hrvatskih studija arhitekture i urbanizma.

„Imamo punu podršku, ne samo od Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, već i studijskih programa koji se rade u Osijeku od ove akademske godine. Naš program je usporediv s programom u Hrvatskoj, ali i programima u Austriji, dakle Beču i Grazu“, izjavila je Prskalo.

Uvjeti za upis će se provesti razredbenim postupkom koji se sastoji od dva dijela: opći uspjeh u četverogodišnjoj srednjoj školi, uspjeh iz matematike i likovne kulture ili drugog srodnog predmeta (Likovna umjetnost, Povijest umjetnosti, Umjetnost, Slobodno crtanje, Nacrtna geometrija ili Tehničko crtanje).