Znanstveno – popularna predavanja iz fizike

FPMOZ
Znanstveno – popularna predavanja iz fizike
objavljeno: 11. 03. 2019.

Znanstveno-popularna predavanja iz fizike bit će održana 12. i 13. ožujka (utorak i srijeda) na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, a namijenjena su za širu javnost.

Na FPMOZ-u 12. ožujka (utorak) prvo predavanje održat će prof. dr. sc. Nikola Godinović na temu „Fizika i umjetnost“ u 19.00 sati, a drugo prof. dr. sc. Ivica Puljak na temu „Budućnost svemira i ljudskog roda“ u 20.00 sati. Oba predavanja bit će održana u učionici 1-2.

Na FPMOZ-u 13. ožujka (srijeda) prvo predavanje održat će prof. dr. sc. Nikola Godinović na temu „Svemirski glasnici“ u 11.30 sati, a drugo prof. dr. sc. Ivica Puljak na temu „Priča o svemiru i Higgsovom booznu“ u 12.30 sati. Oba predavanja bit će održana u učionici 1-2.

Ivica Puljak je profesor fizike na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Doktorirao je fiziku elementarnih čestica u Parizu. Član je dviju velikih međunarodnih kolaboracija, CMS u CERN-u i MAGIC na Kanarskim otocima. Aktivno je sudjelovao u otkriću Higgsovog bozona, a osim znanstvenog rada bavi se promocijom i popularizacijom znanosti. Dobitnik je mnogih priznanja i nagrada, od kojih mu je najdraža nagrada studenata za nastavni rad.

Nikola Godinović bavi se čestičnom i astročestičnom fizikom. U CMS kolaboraciji radio je na dizajnu, testiranju i izgradnji elektromagnetskog kalorimetra CMS detektora, posebno je doprinio razvoju metode za određivanje spina i parnosti Higgsovog bozona. Zadnjih godina koordinira hrvatski tim znanstvenika koji proučava najsilovitije procese u svemiru detekcijom gama zraka  unutra kolaboracije MAGIC i CTA.