Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru
objavljeno: 25. 09. 2018.

Na temelju članka 54. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije i članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru Senata Sveučilišta u Mostaru, Upravo vijeće Sveučilišta u Mostaru na 3. sjednici održanoj 25. listopada 2017. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradma i priznanjima na Sveučilištu u Mostaru možete preuzeti ovdje.