Poziv za dostavu radova

Poziv za dostavu radova

POZIV ZA DOSTAVU RADOVA (CALL FOR PAPERS)

Sveučilište u Mostaru i Rektorski zbor Republike Hrvatske, kao organizatori, upućuju poziv za dostavu radova za konferenciju:

 

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem

EUROPSKI USTAV ZA BOSNU I HERCEGOVINU

14. – 15. ožujka 2019. godine – Neum, Bosna i Hercegovina

 

POZIV ZA DOSTAVU RADOVA (CALL FOR PAPERS)  

Pozivamo domaće i međunarodne članove znanstvene zajednice i zainteresiranu stručnu javnost da do 15. svibnja 2019. godine dostave znanstvene ili stručne radove (cjelovit članak, sažetak, poster, podloga za diskusiju), koji bi primarno trebali biti usmjereni na sljedeće teme:

1.     Temeljne vrijednosti, načela i koncepti iz područja ustavno-pravne teorije, s naglaskom na pravno-političko naslijeđe i konstitucionalizam EU-a  

 

2.     Raspoložive i učinkovite metode harmonizacije individualnih i grupnih prava: na koji se način štite i

ujednačavaju prava pojedinaca i naroda u EU-u? 

    

        (pitanje provedbe odluka Europskog suda za ljudska prava u državama članicama EU-a i/ili Vijeća
        Europe te posebice u višenacionalnim državama)

 

3.     Kako preći iz dejtonske u briselsku fazu, tj. od postkonfliktne stabilizacije do punopravnog članstva u EU-u: na koji način istodobno unaprijediti demokratski okvir i ojačati stabilnost BiH?

 

Autori mogu dostaviti sljedeće vrste radova:

- članak (do 15 stranica, sažetak, literatura);

- sažetak (1 stranica, ključne riječi);

- poster (3 – 5 stranica, grafička ili tekstualna prezentacija izabrane teme);

- diskusija (do 2 stranice teksta na izabranu temu – za okrugli stol).

Radovi se mogu poslati do 15. svibnja 2019. na: eustavbih@gmail.com

Više informacija na http://www.sum.ba/

Važni datumi:

zaprimanje sažetaka – do 15. siječnja 2019.
obavijest o prihvaćanju sažetaka – do 31. siječnja 2019.

zaprimanje cjelovitih radova – do 15. svibnja 2019.
održavanje skupa – 14. i 15. ožujka 2019.