Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru

Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru
objavljeno: 26. 09. 2018.

Na temelju članka 39. i 154. Statuta Sveučilišta u Mostaru i Odluke Senata Sveučilišta o kriterijima za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru, Rektorica Sveučilišta u Mostaru dana 25. ruja 2015. godine, donosi Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru.

Pravilnik o Rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Mostaru možete preuzeti ovdje.